Godło Polski Orzeł Biały
Logo Krajowej Rady Notarialnej

Kancelaria Notarialna

Notariusz Maciej Braniewski

Opłaty

Wynagrodzenie, jakie pobiera notariusz za wykonywane czynności notarialne, określone jest Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Podstawowa kwota wynagrodzenia powiększona jest o pobierane w imieniu państwa polskiego:

  • podatek VAT (od taksy notarialnej),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.

Zebrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu określenie dokładnej ceny za usługę notarialną prosimy o indywidualny kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.