Godło Polski Orzeł Biały
Logo Krajowej Rady Notarialnej

Kancelaria Notarialna

Notariusz Maciej Braniewski

Szanowni Państwo

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Braniewskiego.

Notariusz Maciej Braniewski jako osoba zaufania publicznego po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, zgodnie z ustawą prawo o notariacie dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz w sposób przystępny i zrozumiały udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej oraz należnych podatków i opłat sądowych. Notariusz udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie dotyczącym czynności notarialnych.

Notariusz Maciej Braniewski pióro