Godło Polski Orzeł Biały
Logo Krajowej Rady Notarialnej

Kancelaria Notarialna

Notariusz Maciej Braniewski

Czynności Notarialne

Usługi kancelarii skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm oraz instytucji.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub do spotkania z notariuszem w Prudniku.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów,
 • poświadcza własnoręczność podpisu,
 • poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • poświadcza datę okazania dokumentu,
 • poświadcza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych na miejscu, w kancelarii w centrum Prudnika, ale w wyjątkowych okolicznościach lub przy szczególnym charakterze czynności istnieje możliwość dokonania czynności w innym miejscu (na przykład w szpitalu lub mieszkaniu obłożnie chorej osoby, która nie może osobiście stawić się w kancelarii).